Den Sorte Fabriks persondatapolitik (GDPR)

Den Sorte Fabriks politik for opbevaring af persondata fastsætter, hvordan vi indsamler, behandler og lagrer personoplysninger.

Dataansvarlig

Den siddende bestyrelse er til enhver tid ansvarlig for at udarbejde procedurer for at indsamle, registrere og slette personoplysninger i henhold til de gældende regler i persondataforordningen.

Databehandler

Den på generalforsamlingen valgte kartoteksfører behandler personoplysninger i henhold til de heri skitserede retningslinjer for kartoteket.

Indsamling og samtykke

Ved indmeldelse afgives og registreres følgende almindelige personoplysninger: navn, adresse, postnr/by, e-mail, indmeldelsesdato samt kontingenttype. Samtidig erklærer man, at man er over 18 år og dermed kan tegne medlemskab ifølge foreningens vedtægter.

Der er mulighed for at vælge et anonymt kaldenavn.

Kaldenavn samt det tildelte medlemsnummer anses ikke som personhenførbare data.

Vælges der ikke et kaldenavn, benyttes fornavn samt første bogstav af efternavn i stedet på medlemskortet.

Indmeldelse og afgivelse af ovenstående oplysninger tolkes som samtykke til at registrere og føre medlemskartotek.

Dags dato-kvittering

Ved indbetaling i foreningens lokaler udfyldes og opbevares kvitteringer i anonymiseret form.

Enten benyttes det valgte kaldenavn, fornavn samt første bogstav af efternavn eller medlemsnummer.

Dags dato-kvitteringer anses derfor ikke som personhenførbare og opbevares af kassereren i 5 år sammen med regnskabet som dokumentation for indtægten.

Opbevaring af personhenførbare data

De personhenførbare data opbevares forsvarligt hos kartoteksføreren.

Adgang og videregivelse af personhenførbare data

Fuld adgang til data er forbeholdt kartoteksføreren. Bestyrelse samt klagenævn kan indhente kontaktoplysninger til brug for foreningsrelevant arbejde.

De oplyste e-mails benyttes til udsendelse af nyhedsbrev uden kobling til øvrige persondata.

Data videregives ikke til andre end de ovenfor beskrevne parter.

Oplysningspligt

Et medlem kan til enhver tid kontakte kartoteket og få oplyst hvilke informationer der er registreret om vedkommende.

Sletning af personhenførbare data

Personhenførbare data slettes fra kartoteket, når medlemskabet bringes til ophør ifølge foreningens vedtægter.