Hvad er en Switch?

En Switch er i BDSM betegnelsen for en person, der kan lide dele fra både Topsiden og bundsiden og dermed kan skifte mellem at være i den styrende rolle og i den underdanige rolle.

Switchen kan ikke nødvendigvis lide lige meget fra begge sider eller det hele på begge sider. Nogle switches har ingen problemer med at skifte mellem at være Top og bund i den samme leg, mens andre udelukkende er Top sammen med bestemte personer og bund sammen med andre personer.


Ordet Top er fællesbetegnelsen for den bestemmende part i en BDSm-leg, og ordet bund er fællesbetegnelsen for den part, der lader sig bestemme over.