Formandens beretning

Formandens beretning 2014

Velkommen til Den Sorte Fabriks ordinære generalforsamling. Som Formand er det min opgave at aflægge beretning for året som gik og det har været en år med mange oplevelser. Men først og fremmest så har det efter Bestyrelsens opfattelse været et år hvor vi i ganske betydelig grad har fortsat den succes som foreningen havde i 2012.

Foreningen nåede ved vore første GF i August 2012 op på 100 medlemmer. Da vi var kommet til den ordinære GG i Februar 2013 var foreningen vokset til 125 medlemmer.

Bestyrelsen besluttede i juni i 2013 at opgøre medlemstallet anderledes som gjorde vores medlemstal blev justeret ned af med ca 20 medlemmer. Dette tal dækker over medlemmer som ikke har meldt sig ud, men som endnu ikke har betalt deres forfaldne kontingent og medlemmer som har tilkendegivet medlemskab men hvor kontingentet endnu ikke er modtaget. Dette tal er stort set konstant måned for måned. Efter ændringen faldt vores medlemstal til 118. I dag er vi så oppe på godt 140 medlemmer. Lægger man dertil de 20 medlemmer efter den gamle opgørelsesform så er vi vokset netto med 35 medlemmer i år.

Det er bragende flot. Faktisk så flot at vi næsten er oppe på halvdelen af Smil Københavns medlemstal. Det er helt utroligt og en kæmpe stor anderkendelse til alle medlemmerne som spreder det glade budskab om hvad vi står får og hvordan vores forening er et rart sted at være medlem. 

Læs mere: Formandens beretning

Ordinær Generalforsamling

Indbydelse til ordinær generalforsamling

den 25. Januar 2014 Kl. 14.00 i foreningens lokaler

Kære alle medlemmer af Den Sorte Fabrik, nu er det tiden til vores første ordinære generalforsamling.
Vi var overvældende af den store tilslutning sidst, og håber at se mindst lige så mange af jer igen.

Den foreløbige dagsordenen til vores ordinære generalforsamling er:

Læs mere: Ordinær Generalforsamling

Fabriksnyt nr 20

Nyt fra Bestyrelsen

Vi har haft en lidt stille periode på investeringerne i vores Fabrik for at konsoliderer økonomien igen efter de mange ting vi lavede i første halvår. Det har vi haft rigtig god held med og vi er nu tilbage på de målsætninger som der var lagt op i vores Budget. Med andre ord så går det rigtig godt og vi har de midler der er behov for til at kunne køre en stabil drift.

På medlemssiden så fortsætter vi stille og rolig fremgangen. Jeg har stadig en stor tro på at Bestyrelsen på vores generalforsamling vil kunne fortælle at vi er oppe på 150 medlemmer. Så stor tak til alle jer som er kommet til i de forløbne måneder hvor vi har taget imod mere end 20 nye medlemmer.

For mig er det en rigtig stor glæde at se vores fælles projekt vokser sig stærk på den måde. Også en stor tak for de spændende arrangementer der har været afholdt. Særligt vil jeg gerne fremhæve at ”Upperfloor nu ser ud til at have bidt sig fast i kalenderen og vi får super positive tilbagemeldinger.
Et andet nyt SM tiltag er vores ”round tables”. Det ser ud til at det koncept kan komme til at brede sig til andre grupper end de submissive.
Bestyrelsen er rigtig glad for at se den opbakning det har fået.
Det var også en fantastisk stor glæde at se det massive fremmøde af både medlemmer og gæster der var til vores Breath Control arrangement. Faktisk har det givet så mange positive tilbagemeldinger at vi arbejder på at kunne lave endnu et arrangement over emnet i det tidlige forår.
Og endelig så har vi endnu en gang haft besøg af U35 gruppen. Denne gang har det udløst nye medlemmer og en masse glade ord omkring hvordan vi i Den Sorte Fabrik er super til at tage imod ikke medlemmer. Stor tak til jer der var med til at gøre arrangementet muligt.

Så det er en glad formand som ser tilbage på et aktivt efterår med gode arrangementer ud over vores almindelige medlemsaftner. Og jeg ser med stor entusiasme frem mod Nytåret hvor vi også fejre vores 2 års fødselsdag. Så rigtig god jul og godt nytår til alle.

Læs mere: Fabriksnyt nr 20