10/4-2016 - Info fra bestyrelsen

Alment info fra bestyrelsen.

Priser fremadrettet:

Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 02/04-2016 er de faste priser for deltagelse i DSF's arrangementer som følger:

Fredag og lørdag: Medlemmer: 0,- Kr / Variable: 75,- Kr og gæster 125,- Kr.
Alle andre dage: Medlemmer: 0,- Kr / Variable: 50,- Kr og gæster 100,- Kr.

Undtaget herfra er Cafe-aftenerne. Her betales: Medlemmer: 0,- Kr / Variable: 25,- Kr og gæster 50,- Kr.
Som udgangspunkt placeres Cafe-afterne fremadrettet på torsdage. Dog kan disse, til samme pris, placeres på fredage, såfremt det ikke konflikter med andre arrangementer.

Fælles for alle arrangementer er, at nævnte priser er foreningens priser for at "komme ind af døren". Enhver anden form for udgifter, der genereres af et arrangement, skal dækkes af dette, således foreningen holdes skadesløs.

Nøgler:

Låsen i døren skiftes d. 1. maj. Forud for dette vil det være muligt for de relevante, at få udleveret ny nøgle på foreningens almindelige aftener.

Kommende begivenheder

Ingen begivenheder