Hvad er et stopord?

Et stopord er et ord, der ikke forekommer naturligt i BDSm-legen. Når stopordet siges, skal legen stoppe øjeblikkeligt.

I Den Sorte Fabrik bruger vi det internationalt anerkendte stopord ”cirkus”.

Stopordet ”cirkus”

Stopordet skal altid respekteres. Det betyder, at legen skal stoppe prompte. Sker det ikke, har de øvrige tilstedeværende pligt til at gribe ind, så legen standses.

Cirkus bruges også i de andre danske BDSm-foreninger og BDSm-klubber. Ordet “cirkus” er valgt som stopord, da det er ret usandsynligt, man kommer til at sige “cirkus” ved et uheld under leg, hvad man ellers godt kan komme til med ord som “av” eller “stop”.

Selvfølgelig er det op til dig selv, om du vil bruge “cirkus” som stopord, eller om du vil bruge et andet ord. Du skal blot være opmærksom på, at alle i det sorte univers ved, hvad “cirkus” betyder. Det er ikke tilfældet, hvis du vælger at bruge et andet ord som stopord.

Trafiklyset som stopord

Andre bruger trafiklysets farver, dvs. rød, gul, grøn.

  • Rød = Fuldt stop.
  • Gul = Det er ok, hvor vi er, men vi skal ikke længere nu.
  • Grøn = Jeg er helt ok, og du må godt køre mere på.

Det gør det ofte nemmere for Toppen (vedkommende, der styrer legen) at finde ud af, hvordan bunden (den modtagende part) har det.

Ligesom med alt andet inden for det sorte univers er det vigtigste, at du bruger det, som du selv føler sig tilpas med.